Max Schulman

Olen 53-vuotias viljelijä ja MTK:n vilja-asiamies EU:ssa. Perheeseeni kuuluvat espanjalainen vaimoni Marta ja kolme poikaa iältään 11, 16, 25. Perheemme on monikielinen.

Olen viljellyt vanhaa sukutilaamme Länsi-Uudellamaalla vuodesta 1986. Aluksi päätuotantosuuntana oli emo-lehmiin perustuva naudanlihantuotanto. Vuodesta 2001 tilan päätuotantosuuntana on ollut kasvinviljely yhdistettynä metsätalouteen. MTK:n tehtävien ohella olen puheenjohtaja ja jäsenenä monissa EU:n sisäisissä vilja-alan yhteistyöryhmissä.

Minulla on pitkä kokemus suomalaisen ruuantuotannon puolustamisesta ja viennin edistämisestä EU:ssa ja sen ulkopuolella. Tiedän miten meille rakas suomalainen metsä voi edistää ilmastonmuutokseen liittyviä ratkaisuja. Myös kauppapolitiikkaan, infrastruktuuriin, ilmastoon ja ympäristöön sekä puolustukseen liittyvät asiat ovat minulle tuttuja.