Max Schulman

Jag är en 53 år gammal jord- och skogsbruksföretagare och spannmålsombudsman i EU. Till familjen hör min spanska fru Marta samt tre söner på 11, 16 och 25 år. Vi är en flerspråkig familj.

Jag har odlat vår gamla släktgård i Västra-Nyland sedan 1986. Först var huvudinriktningen nötköttproduktion. Sedan 2001 har gården koncentrerat sig på växtodling och skogsbruk.

Som spannmålsombudsman på Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK arbetar jag dagligen med politisk intressebevakning. Jag har bland annat 10 års erfarenhet av lobbyarbete i Bryssel. Förutom uppgifterna i MTK är jag ordförande och medlem i flere av EU:s interna arbetsgrupper inom spannmålssektorn.

Jag har lång erfarenhet av att försvara finländsk matproduktion och befrämja export i och utanför EU. Jag vet hur vår kära finländska skog kan hjälpa oss att nå klimatmålen. Även handelspolitik, infrastruktur, miljö och klimat, samt försvar är bekanta ämnen.