Äänestä viljelijä Euroopan parlamenttiin

Täällä Suomessa turvallisesti ja kestävästi  tuotettu ruoka on menestystarina. Miten voimme taata sen, että meillä  tulevaisuudessakin on mahdollisuus valita lautaselle kotimainen vaihtoehto?

Avain on vahva ja pienen jäsenmaan huomioiva EU-maatalouspolitiikka (CAP).

EU:n ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa maa- ja metsätaloutemme on aina kulkenut eturintamassa  tarjoten kestäviä ratkaisuja.   Vain kannattava maa- ja metsätalous voi luoda pohjan kestävälle luonnon ja ympäristön hoidolle – on taattava riittävä rahoitus.   Maa- ja metsätalousyrittämisen pitää olla houkutteleva vaihtoehto tulevaisuuden  nuorille yrittäjille.

Menestystarinat rakennetaan aina yhdessä. Äänestämällä minut Euroopan parlamenttiin, annat äänen yhdelle meistä viljelijöistä. Minä taas lupaan olla suomalaisen viljelijän ääni parlamentissa.

MAA- JA METSÄTALOUS KESTÄVIEN TAVOITTEIDEN KESKIÖSSÄ

Ilmastonmuutoksen hillintä  pitää  olla EU:n maatalouspolitiikan ja metsästrategian keskeinen tavoite. Maa- ja metsätalousyrittäjät voivat tarjota kestäviä ratkaisuja, kuten tehokasta hiilensidontaa maahan ja tuottavaan kasvustoon.  Tämänkaltaisilla  toimilla voimme rajoittaa ilmaston lämpenemisen Pariisin (COP21) ilmastosopimuksen mukaisesti 1,5 -asteeseen.

EU:n maatalouspolitiikka turvaa riittävän kotimaisen maataloustuotannon lisäksi huoltovarmuuden. Kotimainen elintarvike- ja metsäteollisuus saavat merkittävän osan raaka-aineestaan suomalaisten pelloilta tai metsistä.  Riittävä ruokaturva on turvallisuuden ja hyvinvointivaltion avaintekijä ja kunnolla hoidettuna myös keino vähentää  konflikteja ja siirtolaisuutta.

EU:N KILPAILUKYKYÄ PARANTAMASSA

EU on maailman suurin maataloustuotteiden viejä, mutta myös suurin tuoja.  Kauppapolitiikassa onkin pyrittävä uusien markkinoiden avaamiseen.  Vientimarkkinoiden kuluttajat näyttävät arvostavan laatua ja turvallisuutta, joten kasvavalle ruokaviennille on hyvät edellytykset.

Vientiponnistelut vaativat tuekseen julkisen vallan näkyvää roolia ja EU:n kilpailukyvyn parantamista. EU:ssa on tuettava uusia yrittäjyyden muotoja sekä edistettävä toimialojen ja palvelujen teknologista kehitystä.

EU:n vientitoimia tehostettaessa on samalla huolehdittava, ettei poliittisin perustein tehdä hätiköityjä päätöksiä, jotka voivat  rajoittaa viljelijöiden tilatasolla käytettävissä olevia keinoja päästä satotavoitteisiinsa.

TULEVAISUUDEN SIEMEN KOULUTUKSESSA JA TUTKIMUKSESSA

Suomessa on erittäin vahva maatalouskoulutusmahdollisuus: yliopistojen, maatalousoppilaitosten ja opistojen verkosto on tiheä ja toimiva.  Opetuslaitokset ovat vetovoimaisia ja kehittyviä sekä alueellisesti tunnustettuja maaseudun kehittäjiä.  Meidän tulee valvoa, että EU:ssa panostetaan tulevaisuudessa yhä enemmän koulutukseen ja tutkimukseen.  Uuden Erasmuksen rahoitusta tulee selvästi kasvattaa nykyisestä.

Viljelijät tarvitsevat paikallisiin olosuhteisiin sopivia kasvilajikkeita, minkä vuoksi EU:ssa on satsattava eurooppalaiseen jalostustyöhön.  Ensisijassa meidän tulee huolehtia Suomen viljelyoloihin soveltuvien lajikkeiden kehittämisestä, koska Suomen viljelyolot poikkeavat huomattavasti muista EU-maista.

Europarlamenttivaalit järjestetään 26.5.2019. Ennakkoäänestyspäivät ovat 15 – 21.5.

 

Hyvää kevättä ja antoisaa EU-satokautta.

Maanviljelijä ja Euroopan parlamentin ehdokas

Max Schulman