Vaaliteemat

Haluan edistää seuraavia asioita EU:ssa

  • Ruuan pitää olla turvallista ja laadukasta. Eurooppa tarvitsee suomalaista ruokaa!
  • Maa- ja metsätalouden tulee olla kilpailukykyinen ja kestävä koko EU:ssa
  • Ilmastopolitiikan tulee olla taloudellisesti kestävä – päästöt alas, sidonta ylös ja uusiutuvat tilalle
  • EU:n kauppapolitiikan tulee vahvistaa Suomen kilpailukykyä
  • Isoihin kansainvälisiin haasteisiin, kuten turvallisuus ja ilmasto, vastataan parhaiten yhdessä. EU:sta pitää tulla johtava globaali toimija.