Förtroendeuppdrag i EU

De senaste 10 åren har jag jobbat som MTK:s spannmålsombudsman med intressebevakning i Bryssel.

Därutöver har jag haft följande förtroendeuppdrag i EU

  • Ordförande för VYR
  • Ordförande för Copa Cogeca spannmåls arbetsgrupp i Bryssel
  • Ordförande för EU kommissionens CDG Arable Crops arbetsgrupp
  • Medlem av kommissionens Crops Market Observatory