Valteman

Detta vill jag jobba för i EU

  • Maten ska vara ren och högklassig. Finländsk mat behövs i EU!
  • Jord- och skogsbruket ska vara lönsamt och klimatsmart i hela EU
  • Klimatpolitiken ska vara ekonomiskt hållbar – mindre utsläpp, mer kolbindning och förnyelsebara energiformer
  • EU:s handelspolitik bör stärka Finlands konkurrenskraft
  • Stora internationella utmaningar, så som säkerhet och klimat, löses bäst tillsammans. EU ska bli en kapabel och ledande aktör globalt.